Shop

449,00

(Fysieke) verdiepingstraining Projectmanagement

Projecten lopen gemiddeld 40 % uit in tijd en/of budget. Dit is niet nodig. In iedere organisatie bestaat een grote mate van routine in de te verrichten werkzaamheden. Dat is veruit de beste, want meest efficiënte manier van werken. En voorspelbaar. Altijd min of meer dezelfde uitkomst. Echter, soms schiet de routine te kort. HetLees meer over(Fysieke) verdiepingstraining Projectmanagement[…]

379,00

Consultant gesprek verzuimaanpak

Verzuim kan een gevolg zijn van meerdere factoren. Het oplossen, of beterm voorkomen van verzuim, vraagt aandacht voor alle deze beïnvloedende factoren. Hoe je hier als leidinggevende effectief mee omgaat is onderdeel van een specifieke training voor leidinggevenden. Deze bieden we aan als open inschrijving en ‘in-company’. Ter voorbereiding van de ‘in-company’ training houden weLees meer overConsultant gesprek verzuimaanpak[…]

379,00 149,00

Aanbod Consultant gesprek verzuimaanpak

Verzuim kan een gevolg zijn van meerdere factoren. Het oplossen, of beter, voorkomen van verzuim, vraagt aandacht voor alle deze beïnvloedende factoren. Hoe je hier als leidinggevende effectief mee omgaat is onderdeel van een specifieke training voor leidinggevenden. Deze bieden we aan als open inschrijving en ‘in-company’. Ter voorbereiding van de ‘in-company’ training houden weLees meer overAanbod Consultant gesprek verzuimaanpak[…]

Terug naar Symion website